Administraties en adviezen

 

 

 

Werkendam, 1 februari 2022

 Check lijst voor 2021

Geachte mevrouw / heer,

 

Welke gegevens dient u aan te leveren voor het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting/PVV 2021.

 

Algemeen:

1. De door u ontvangen envelop, uitgereikt door de belastingdienst.(meest al 1 a4-tje)

2. Gegevens betreffende personalia, geboortedata kinderen enz./ wijzigingen doorgeven.

3. Definitieve aanslagen 2019/2020 en de voorlopige aanslagen / of teruggave over 2019/2020/2021/2022 betreffende Inkomstenbelasting/PVV, ZVW, zorg-/huurtoeslag enz. voor zover nog niet eerder bij ons aangeleverd.

Ook van uw echtgenote/partner.

4. De jaaropgaven van het door u en/of uw echtgenote/partner in het jaar 2021 ontvangen loon/salaris/ziekengelden en overige uitkeringen. (A.O.W., W.A.O., pensioenen enz.). Ook de bijlagen die u van uw werkgever heeft ontvangen, denk aan aftrek elders belast. Stallings bedragen uit voorgaande jaren.

5. Overige bruto inkomsten van uzelf en/of uw partner (ontvangen alimentatie).

6. De betaalde rente en kosten over 2021 betreffende hypotheken, alsmede het nog openstaande saldi per 31-12-2021. De WOZ waarde,  notariskosten, afsluitprovisie en taxatiekosten betreffende de eigen woning. Belastingjaar 2020 / peildatum 01-01-2021.

Opgave bezittingen en schulden:

7.   De saldi van al uw bankrekeningen op 01-01-2020 (ook van uw minderjarige kinderen).

8.   Jaaroverzichten van uw effectenbezit per 01-01-2020 (let op dividendbelasting).

9.   De waarde kapitaalverzekeringen per 01-01-2020 aangeven of deze polissen van vóór of na 14-09-1999 zijn).

10. Premies voor lijfrente, pensioenen en andere periodieke uitkeringen; kopie polissen en betaalbewijzen bijsluiten. (let op! opgave factor A).

11. Opgave van de waarde economisch verkeer van de eventuele tweede woning. Overige bezittingen.

12. Opgave van geleende gelden voor bijvoorbeelde tweede woning / of andere leningen / hypotheken.

 

Buitengewone lasten:

13. Betaalde alimentatie aan ex-partner en/of kinderen.

      Zelf betaalde medicijnen.

      Reiskosten bezoek specialisten/ziekenhuis enz.

      Reiskosten ziekenbezoek.

      Kosten gezins- en/of huishoudelijk hulp.

      Door u betaalde eigen bijdrage voor het verpleeg-/verzorgingshuis.

      Diëten op doktersvoorschrift, extra uitgaven kleding en beddengoed.

      Overige ziektekosten. Brillen en contactlenzen zijn uitgesloten.

14. Studiekosten voor uw werk voor uzelf en/of partner.

 

Overige:

Giften.

Alle overige gegevens die mogelijk betrekking hebben tot de aangifte Inkomstenbelasting 2021.

 

Vragen die voor u niet van toepassing zijn, kunt u uiteraard overslaan.

Als u over bepaalde gegevens twijfelt, stuurt u of neem deze gewoon mee.

Mocht u verder vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens deze:

A. (Anton) Smits

en M. (Marjo) Versluis