Administraties en adviezen

 

 

In het jaar van overlijden wordt een Overlijdenaangifte (F-biljet) uitgereikt.

Aan de nabestaanden wordt kort na het overlijden een F-biljet uitgereikt.

Deze aangifte moet vóór 1 mei van het volgende jaar ingediend worden. Er kan ook uitstel van inlevering aangevraagd worden indien dit nodig is.

De jaaropgaven van pensioenen worden vrij snel aangeleverd. De opgave van de SVB (A.O.W. uitkering) wordt pas in januari van het volgende jaar aangeleverd.

Deze pagina wordt nog verder aangevuld. d.d. 10-9-2018.